'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; ?>
 

Proszę wprowadzić dane Wydawcy

Dane podstawowe:
 

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)(*)
 
Rodzaj wydawcy (*): 
 

 
Kolor (*): 
 Proszę opisać w jakim:
 
Nakład:
 

  

  
 

   %
 

   mm

   mm
 
Dystrybucja (*):  
 
 
Periodyczność (*): 
 


Proszę opisać jaka:
 
Deadline i zasięg:
 

  

   dni

   dni
 
 

  '.$row['woj']; echo '
   '; $sql2 = "select * from sl_powiat where id_woj ='".$row['id']."' order by powiat asc"; $result2 = mysql_query($sql2); while($row2 = mysql_fetch_array($result2, MYSQL_BOTH)){ echo '
  • '.$row2['powiat']; echo '
    '; $sql3 = "select * from sl_gmina where id_powiat ='".$row2['id']."' order by gmina asc"; $result3 = mysql_query($sql3); while($row3 = mysql_fetch_array($result3, MYSQL_BOTH)){ echo '
   • '.$row3['gmina']; } mysql_free_result($result3); echo '
   '; } mysql_free_result($result2); echo '
  '; } mysql_free_result($result); ?>

 

max 100KB

max 100KB
 
Statystyki dla www:
 

  

  
 
Opis pisma: